Finierkluču iepirkšana

Svarīgs paziņojums!

Sakarā ar bērza finierkluču kvalitātes samazināšanos pavasarī sulu un lapu plaukšanas laikā, no 01.04.2024 – 30.06.2024 publicētā cenrāža vidējā iepirkuma cena bērza finierklučiem tiek samazināta par 7.00 EUR/m3.

Piegādes vieta: Meistaru iela 1, Kuldīga.

Apmaksa: piecu darba dienu laikā pēc uzmērīšanas.

Uzmērīšana un kvalitātes novērtēšana: divu darba dienu laikā no kravas uzkraušanas.

Bērza finierkluču iepirkšanas cenas no 2024. gada 26. februāra.

Kvalitāte Īskluča iekšējais cilindrs, mm Cena, EUR/m3
A
A ŠĶIRA 210 – 249 140.00
A ŠĶIRA 250 – 299 150.00
A ŠĶIRA 300 – 399 150.00
A ŠĶIRA 400< 150.00
B
B ŠĶIRA 140 – 149 55.00
B ŠĶIRA 150 – 159 60.00
B ŠĶIRA 160 – 179 80.00
B ŠĶIRA 180 – 209 90.00
B ŠĶIRA 210 – 249 100.00
B ŠĶIRA 250 – 299 105.00
B ŠĶIRA 300 – 399 105.00
B ŠĶIRA 400< 105.00
C
C ŠĶIRA 120 – 139 45.00
C ŠĶIRA 140 – 179 50.00
C ŠĶIRA 180 – 219 60.00
C ŠĶIRA 220 < 70.00
BRĀĶIS
Brāķēts papīrmalkā 40.00
Brāķis 40.00
Brāķēts dēļ metāla ieslēgumiem 30.00

CAURMĒRS:
Finierkluču caurmērs tiek noteikts pēc īskluča iekšējā cilindra diametra zem mizas
Minimālais finierkluču cilindra Ø tievgalī – 12 cm
Maksimālais finierkluču caurmērs Ø – 70 cm

GARUMI:
Nominālais garums 2,70 m (pilns baļķa garums no 2,75 m līdz 3,10 m)

Finierkluču kvalitātes novērtēšana un uzmērīšana

Kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes novērtēšana tiek veikta pēc piegādes rūpnīcā Meistaru ielā 1, Kuldīgā. Uzmērīšanu kvalitātes novērtēšanu veic SIA “VMF Latvia”.

Caurmēra un garuma uzmērīšana tiek veikta ar automātiskās uzmērīšanas un šķirošanas līnijas palīdzību saskaņā ar LVS 82:2003.

Nepieciešamie dokumenti kravas nodošanai

  • Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments vai pilnvara, ja rīkojas pilnvarotā persona
  • Ciršanas apliecinājuma vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību un izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija
  • Kokmateriālu īpašumtiesību iegūšanas dokumentu kopijas, ja kokmateriāli netiek iegūti savā īpašumā
  • Pavadzīme katrai kravai

Finierkluču specifikācija un kvalitātes prasības

Saņemt paziņojumu par izmaiņām finierkluču iepirkuma cenās

Kontakti

Finierkluču iepirkšana

Meistaru iela 1, Kuldīga, LV-3301