Cirsmu un meža īpašumu pirkšana

Ļauj savam mežam pārdzimt augstvērtīgos produktos

Pēdējo gadu laikā novērojam, ka arvien lielāks apjoms meža īpašumu un cirsmu nonāk ārvalstu investoru rokās, kuru plāni un nodomi attiecībā uz meža izmantošanu ne vienmēr ir zināmi un prognozējami. Savukārt mums kā ražotājiem un koksnes pārstrādātājiem ir svarīgi saglabāt zināmu neatkarību no izejvielas piegādēm un iespēju plānot savu darbību ilgtermiņā. Tādēļ šobrīd investējam līdzekļus īpašumu iegādē un turpināsim to darīt arī nākotnē, lai iegūtu pēc iespējas lielāku rīcības brīvību un parūpētos, ka Latvijas meža zeme tiek apsaimniekota godam. Nodrošinot īpašniekiem augstāko iespējamo cenu, esam ieinteresēti papildināt savu portfeli ar zemes īpašumiem un meža platībām visā Latvijā.

Uzticams sadarbības partneris

Pateicoties modernajai ražošanai un pievienotās vērtības radīšanai, mums ir iespēja piedāvāt meža īpašniekiem augstāko iespējamo cenu, apņemoties apsaimniekot iegādātos īpašumus un cirsmas gudri un pēc labākās sirdsapziņas. 

  • Apmaksu pilnā apmērā veicam vienas darba dienas laikā no līguma parakstīšanas – tas attiecas gan uz cirsmu iegādi, gan meža zemes iegādi, arī gadījumos, kad tiek veikta īpašuma dalīšana.
  • Mūsu zinošie mežsaimniecības speciālisti operatīvi novērtēs īpašumu un cirsmu, kā arī atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem. 
  • Par visiem ar meža pārdošanu saistītajiem dokumentiem līdz pat īpašumtiesību reģistrācijai zemesgrāmatā parūpēsimies mēs un segsim arī ar to saistītos izdevumus.

 

Kontakti

Iepazīsties ar mūsu nekustamā īpašuma iepirkumu speciālistiem

Jānis Ozols

Nekustamo īpašumu iepirkumu speciālists

Reinis Patmalnieks

Nekustamo īpašumu iepirkumu speciālists

Rolands Lipskijs

Nekustamo īpašumu iepirkumu speciālists

Kalvis Liepa

Nekustamo īpašumu iepirkumu speciālists