Iegādājoties teju 1130 ha meža īpašumu par 10,4 milj. eiro, “Stiga RM” vairo veselīgu konkurenci tirgū

Meža apsaimniekošana

Šogad pirmā pusgada laikā viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem “Stiga RM” iegādājies meža īpašumus 1128 hektāru platībā par kopēju summu 10,4 miljoni eiro. Darījumi ne tikai vairo uzņēmuma neatkarību un resursu pieejamību, bet arī veicina veselīgu konkurenci nozarē un ļauj pienācīgi nopelnīt meža īpašniekiem.

“Stiprinot savu meža iepircēju komandu, šogad ļoti strauji kāpinām iepirkto meža platību  apjomu. Mērķtiecīgi radām konkurenci tirgū un mudinām arī meža īpašniekus rīkoties pārdomāti un izvērtēt piedāvājumus, nevis piekrist pirmā satiktā pircēja solījumiem. Pateicoties mūsu modernajai ražošanai un pievienotās vērtības radīšanai, “Stiga RM” ir iespēja piedāvāt meža īpašniekiem augstāko iespējamo cenu, apņemoties apsaimniekot īpašumus gudri un pēc labākās sirdsapziņas,” skaidro “Stiga RM” īpašnieks Andris Ramoliņš.  

Turklāt pēdējo gadu laikā uzņēmums novērojis, ka arvien lielāks apjoms meža īpašumu nonāk ārvalstu investoru rokās, kuru plāni un nodomi attiecībā uz meža izmantošanu ne vienmēr ir zināmi un prognozējami. “Mums kā ražotājiem un koksnes pārstrādātājiem ir svarīgi saglabāt zināmu neatkarību no izejvielas piegādēm un iespēju plānot savu darbību ilgtermiņā. Tādēļ šobrīd investējam līdzekļus īpašumu iegādē un turpināsim to darīt arī nākotnē, lai iegūtu pēc iespējas lielāku rīcības brīvību un parūpētos, ka Latvijas meža zeme tiek apsaimniekota godam,” atklāj A. Ramoliņš. 

Nodrošinot īpašniekiem augstāko iespējamo cenu, šogad uzņēmums papildināja savu portfeli ar meža platībām Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā.